Čl. 1

Cihla k hodu

K hodu lze použít pouze cihly dodané organizátory. Jedná se o terezínskou cihlu, tzv. šancovku.

Její rozměry jsou cca: 330 x 145 x 80 mm a váží cca 7,5 kg. Pro jednotlivé kategorie budou použity půlené a čtvrcené cihly.

Čl. 2

Hody a úchopy

 • úchop cihly je jednoruční i obouruční
 • ústup vzad možný maximálně 3 metry
 • 2 pokusy; nejdelší pokus rozhoduje o postupu či pořadí
 • hody nejsou časově omezeny, soutěžící nesmí průběh neúměrně nebo úmyslně protahovat 

Čl. 3

Platnost a délka hodu

 • závodník provede hod do výseče, která je ohraničena viditelným označením
 • měřená vzdálenost je prováděna pásmem (případně laserem) z odhodové čáry k nejbližší části cihly, popřípadě k doteku cihly země
 • soutěžící budou házet v jednotlivých kategoriích na vyzvání rozhodčího
 • nesmí dojít k přešlapu základní odhodové čáry

Čl. 4

Nepovolené hody

 1. hody přes hlavu
 2. hody s rozběhem
 3. hody s otočkou (styl disk) – více než 180°
 4. hody s poškozenými cihlami (případný rozsah poškození posoudí rozhodčí)

Čl. 5

Rozhodčí

Při plnění disciplíny platí:

 1. Na vyzvání rozhodčích nastoupí závodník na určené stanoviště.
 2. Na povel „Cihla vpřed!" provede závodník hod, který bude ihned změřen.
 3. Poté se soutěžící vymění

Rozhodčí se může zúčastnit soutěže za podmínky, že jej jiný rozhodčí, nebo činovník, po dobu výkonu zastoupí.

Čl. 6

Rozdělení druhů cihel do kategorií

 1. mláďata 8 – 12                 chlapci (1/4 cihla) a dívky (1/4 cihla)
 2.  teenageři 13 – 17            chlapci (1/2 cihla) a dívky (1/4 cihla)
 3. dospělí 18 +                     muži (1/1 cihla) a ženy (1/2 cihla)
 4. nejlepší léta 40 +             muži (1/1 cihla) a ženy (1/2 cihla)
 5. staré páky 60 +                muži (1/1 cihla) a ženy (1/2 cihla)                 
 6. týmové soutěže               muži (1/1 cihla) a ženy (1/2 cihla)                    
 7. speciální kategorie: souboj týmu mužů házenkářů HK FCC Město Lovosice a basketbalistů BK Slavoje Litoměřice (1/1                                       cihla)

Čl. 7

Systém soutěže

Kategorie 1-6)            každý z hráčů má 2 hody (podle počtu účastníků) nejdelší vyhrává. U týmů                                              se výkony jednotlivých členů sečtou

Kategorie 7)               každý z hráčů má 3 hody. Do týmové soutěže se počítají nejdelší dva pokusy                                          každého hráče, z nichž se ještě nejlepší a nejhorší hod škrtá

Čl. 8

Souhlas s podmínkami a pravidly závodu; souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním registračního formuláře (taktéž i podepsáním přihlášky na místě) dává každý účastník závodu pořádaného společností KVH Terezín, dále též jen jako "Pořadatel", souhlas se zpracováním a využitím osobních údajů pro účely organizace a realizace soutěže, včetně evidence výsledků závodu a pro marketingové účely pořadatele, a to včetně e-mailové adresy uvedeného v registračním formuláři. Součástí tohoto souhlasu je též souhlas s ukládáním osobních údajů účastníka na nosiče dat, vyhledávání v nich a další nakládání s nimi v souladu se zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastník závodu souhlasí, aby jeho osobní údaje byly "Pořadatelem" použity i pro statistické a marketingové a obchodní účely "Pořadatele", tak jeho obchodních partnerů.

Každý účastník závodu dále dává vyplněním a odesláním registračního formuláře "Pořadateli" bezúplatný souhlas k pořízení a použití a ke zpracování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním soutěže, tj. především pořízených před soutěží, během soutěže i po skončení v jakékoliv formě a bez omezení pro účely marketingu, reklamy a propagace "Pořadatele", a to bez nároku na jakoukoliv odměnu. Účastník dává současně svolení k užití a rozšiřování obrazových i zvukových záznamů své osoby, své podobizny, a jiných projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s konáním soutěže a jejich rozmnoženin v jakékoli podobě za účelem reklamy a propagace "Pořadatele", též například v tiskové reklamě (letáky, brožury, plakáty, billboardy) a v elektronických médiích (internet).

Čl. 9

Schvalovací část

Schváleno ředitelem soutěže

Platnost od: 1. ledna 2018